Accountancy voor het MKB

Retera de Natris Accountants heeft zich gespecialiseerd in accountacydiensten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Daarnaast ondersteunen we zelfstandige professionals en vermogende particulieren bij hun financial planning. Als cliënt van Retera de Natris Accountants krijgt u de beschikking over een eigen online portaal zodat u altijd en overal toegang heeft tot uw rapportages.

Onze accountancydiensten bestaan onder meer uit:

  • Samenstelling jaarrekening
  • Opstellen aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
  • Opstellen prognoses en periodieke management rapportages
  • Opstellen rating rapport. Dit is een beoordeling van uw bedrijf door de ogen van een bank. Aan de hand hiervan helpen wij u om uw
  • score te verhogen, de continuïteit te verbeteren en de financieringslasten te verlagen
  • Opstellen benchmark rapport. Dit is een vergelijking van uw bedrijf met soortgelijke ondernemingen in de markt. Hiervoor maken wij gebruik van de meest actuele benchmark voor MKB-bedrijven, de SRA-benchmark database.

Voor meer informatie neemt u contact op met drs Bart Retera RA of Frits van den Nieuwenhuizen AA FB, 040-20 70 026.