Wat wordt exact onder studiekosten verstaan? Welke kosten kan ik mijn werknemer onbelast vergoeden?

Kosten voor scholing om bestaande kennis op peil te houden of om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied kunnen onbelast worden vergoed. Het gaat dan om alle kosten die rechtstreeks verband houden met de studie, bijvoorbeeld:

 • Collegegeld, lesgeld, cursusgeld, examengeld en eventueel inschrijfgeld;
 • Kosten bijles en begeleiding;
 • Vakliteratuur, boeken, syllabi en dergelijke;
 • Schriften, notitieblokken, pennen, eventuele werkkleding en dergelijke;
 • Reiskosten tot 0,19 per kilometer;
 • Procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures).

   

  Kosten die indirect verband houden met de studie zijn niet onbelast te vergoeden of te verstrekken, bijvoorbeeld:

 • Kosten van levensonderhoud;
 • Inrichting studeerkamer, verwarming, huur en dergelijke.

« Naar nieuwsoverzicht