Drs. B. (Bart) J.M. Retera RA

Registeraccountant Bart Retera was als controller werkzaam bij een internationaal productiebedrijf.

Begroting, benchmark, managementrapporten en rating zijn instrumenten die Bart gebruikt om de controller te zijn voor zijn klanten in het midden- en kleinbedrijf.View Bart Retera's profile on LinkedIn

« Naar wie-is-wie overzicht